TUNNE VAIKUTUKSESI

Miten säätiö tai järjestö vaikuttaa yhteiskuntaan? Mitä lisäarvoa tutkimukseen tai yhteiskunnallisen toiminnan tukemiseen suunnattu raha luo? Syntyykö uutta tietoa, keskustelua tai innovaatioita? Onnistuuko ja näkyykö viestintä?

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta on monenlaista, eikä sen mittaaminen aina ole helppoa. Oikeanlaisilla menetelmillä ja osaamisella vaikuttavuudesta on kuitenkin saatavilla runsaasti kiinnostavaa tietoa toiminnan kehittämisen tueksi. Kohderyhmäämme ovat erityisesti säätiöt, rahoittajat ja muut yhteiskuntaan vaikuttamaan pyrkivät toimijat, kuten järjestöt.

Vaikuttavuusarviointeja tekee meillä YTT Pasi Kivioja. Helsingin Sanomain Säätiön vaikuttavuusarvioinnin loppuraportti on julkaistu 9.3.2018. Arviointiraportti on luettavissa Helsingin Sanomain Säätiön sivuilta.

Valta & Vastuu -lehden artikkelissa kerromme, miten mittasimme säätiön vaikuttavuutta.

Voimme tehdä teille vaikuttavuudesta joko pienimuotoisemman selvityksen tai halutessanne mitata vaikuttavuutenne useita eri ulottuvuuksia. Kutsu meidät käymään ja keskustelemaan, mistä osatekijöistä teidän vaikuttavuutenne syntyy.

KYSY LISÄÄ VAIKUTTAVUUSARVIOINNISTA

pasi.kivioja@viestintaluotsi.fi, p. 040 718 7242.

Pin It on Pinterest