VIESTINNÄN SUUNNITTELU

YRITYKSEN MEDIANÄKYVYYS JA TUNNETTUUS
Mitä suunnitellummin viestintää tehdään, sitä hallitumpi on lopputulos. Hyvin suunniteltu viestintä ja hiottu ydinviesti luovat pohjan onnistuneelle viestinnälle, joka tukee liiketoimintasi tavoitteita. Olemme suunnitelleet muun muassa suomalaisten ohjelmistoyritysten, verkkorautakauppojen, startup-yritysten, tietopalveluyrityksen, museon ja verkkojulkaisun viestintää. Tavoitteena on useimmiten yrityksen nimen tunnetuksi tekeminen ja median kiinnostuksen herättäminen.

YDINVIESTIN KITEYTYS
Tärkein osa yrityksesi tai yhteisösi viestintää on ydinviesti. Se on periaatteessa simppeli asia, joka helpottaa niin strategioiden suunnittelua kuin arkista viestintääkin. Hämmästyttävän monessa yrityksessä ei kuitenkaan osata kiteyttää selvällä suomen kielellä, mitä tässä ollaan tekemässä. Laitetaan perusasiat kuntoon viestintäammattilaisen avulla!

VIESTINTÄSTRATEGIA
Viestinnän linjaukset tai viestintästrategia kuvaa sen, mitä yritys haluaa saavuttaa viestinnällään pitkällä tähtäimellä. Viestintästrategia määrittelee muun muassa yrityksen viestinnän keinot, kanavat ja vastuut. Siinä voidaan luoda katsaus nykyiseen kilpailukenttään, erottuvuustekijöihin ja viestinnälle asetettaviin tavoitteisiin vaikkapa viiden vuoden päähän. Viestintästrategia luo pohjan käytännön viestinnän suunnittelulle.

VIESTINTÄSUUNNITELMA
Viestintäsuunnitelmaan kerätään konkreettisia toimia, joilla viestintästrategiaa toteutetaan käytännössä. Viestintäsuunnitelman voi tehdä koko kalenterivuodelle koskemaan kaikkea yrityksen toimintaa tai erikseen yksittäiselle hankkeelle. Esimerkiksi uuden tuotteen markkinoille tuominen vaatii erityisiä viestinnällisiä toimia. Miksi juuri sinun tuotteesi tai toimintasi on kiinnostavaa? Kenen tahdot kuulevan viestisi? Mikä on lopputulos, johon yrityksesi pyrkii? Viestintäsuunnitelman teon yhteydessä pohdimme yhdessä teille sopivia mediakontakteja, niiden luomista ja kehittämistä sekä pr-suhteiden hoitoa.

SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA
Sosiaaliseen mediaan on helppo lähteä mukaan, mutta kun toimijana on yritys tai yhteisö, ei ole järkevää mennä suinpäin jokaiseen some-kanavaan. Mietitään yhdessä, missä kanavissa teidän pitäisi näkyä ja miten siellä tulisi toimia.

VIESTINTÄ KUNTOON

Kysy lisää viestinnän suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta, otto.aalto@viestintaluotsi.fi tai pasi.kivioja@viestintaluotsi.fi.

Pin It on Pinterest