Ketterä tapa tehdä julkaisuja

Viestintäluotsi on vastannut Automaatioväylä-lehden tuottamisesta jo vuodesta 2014 lähtien, jolloin lehdelle luotiin uusi konsepti. Nykyisin lehden päätoimittajana toimii Luotsin Otto Aalto.

Automaatioväylän toimituksen tukena on aktiivinen toimitusneuvosto, jonka kanssa juttuja ideoidaan. Toimituksen eli Luotisin tehtävänä on paitsi olla vastuullinen päätoimittaja, neuvoa ja auttaa avustajia ja asiantuntijoita jutunteossa. Lisäksi toimitus tekee itse jonkin verran juttuja. Lehteen hyväksytyt jutut editoidaan, jotta lehden sisällön journalistinen laatu säilyy. Tekijät hankkivat kuvamateriaalia yhdessä toimituksen kanssa ja tähän kiinnitetään Automaatioväylässä jatkuvasti huomiota.

Päätoimittajan tehtävänä on myös valvoa lehden ulkoasua ja toimia neuvonantajana lehden taitossa. Lehden ulkoasu kehittyy jatkuvasti. Automaatioväylä ilmestyy paperisena ja siitä tehdään lisäksi näköislehti Automaatioväylän verkkosivuille. Automaatioväylällä on vankka asema automaatioalan asiantuntijoiden ja valmistajien keskuudessa. Tämä on pitkälti toimitusneuvoston ja lehden toimituksen yhteisten, määrätietoisten ponnistelujen tulosta.

Automaatioväylän päätoimittaja/asiakas/tuottajamalli on hyvä esimerkki kustannustehokkaasta tavasta tehdä julkaisuja. Konsepti sopii kaikenlaisiin julkaisuihin, jossa voidaan yhdistää asiakkaan asiantuntemus ja suhteet Luotsin journalistiseen osaamiseen.

Turun ylioppilaslehden formaattiselvitys

Mitä teimme? Luotsi osallistui kevättalvella 2018 tarjouskilpailuun Turun ylioppilaslehden formaattiselvityksestä ja voitti kilpailun. Pasi Kivioja ja Otto Aalto toteuttivat laajan selvityksen eri formaattivaihtoehtojen vaikutuksista lehden talouteen, tavoittavuuteen ja merkityksestä turkulaiselle ylioppilaselämälle. Turun ylioppilaslehti tavoittaa suuren osan opiskelijoista Turun, Porin ja Rauman kampuksilla. Se ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa ja sen painos normaalisti yli 7000 ja kaksi kertaa vuodessa kaupunkijakelun yhteydessä lehteä painetaan 11 800 kappaletta.

Miten? Turun ylioppilaslehden taustat ja asiakkaan antamat tavoitteet käytiin läpi. Tutustuimme Tylkkärin toimitukseen ja kävimme läpi lehtien sisällöt, painosmäärät ja jakelun. Muodostimme kolme erilaista skenaariota, joiden puitteissa kävimme läpi eri formaattivaihtoehtojen vaikutusta lehden talouteen ja relevanssiin kohdeyleisölleen. Käytössä oli tuore lehden lukijatutkimus. Haastattelimme muiden Suomessa ilmestyvien ylioppilaslehtien päätoimittajat ja hankimme tietoa erilaisten formaattimuutosten vaikutuksesta lehtiin. Lisäksi haastateltiin otos lehden ilmoittajia, ilmoitusmyynti sekä kävimme läpi ilmoitusasiakkaiden toiveita medialle.

Milloin? Projekti alkoi huhtikuussa 2018. Asiakas sai raportin käyttöönsä elokuun lopussa ja se esiteltiin ylioppilaskunnan edustajistolle syyskuussa 2018.

Tulokset: Kerätyn tiedon ja sen analyysin pohjalta kävimme läpi kolme todennäköisintä skenaariota: lehden ilmestyminen jatkuu nykyisellään, lehti siirtyy kokonaan nettiin tai lehden ilmestyminen harvenee ja panostus nettiin kasvaa. Tutkimuksessa kävi ilmi se, että Turun ylioppilaslehti on arvostettu ja luettu julkaisu opiskelijoiden ja alumnien keskuudessa ja että se kulkee median murroksesta poikkeavaa polkua. Rajut formaattimuutokset saattaisivat vaarantaa kiinteän lehti-lukijasuhteen sekä tavoittavuuden. Formaattimuutoksilla ei myöskään ole saavutettavissa suuria säästöjä. Sekä ilmoittajat että lukijat olivat tyytyväisiä lehden tavoittavuuteen.

Viisi vuotta Luotsina

Töttöröö! Viestintäluotsi täyttää viisi vuotta. Se on nopeatahtisessa viestinnän maailmassa pitkä aika. Kovin monta päivää ei silti vaihtaisi pois – niin hauskaa tämä on ollut.

Muutimme samalla vanhan nimemme Viestintätoimisto Luotsin Viestintäluotsiksi, joksi meitä monet ovat kutsuneet alusta asti. Samalla uudistimme logomme, jonka meille loi AD Samuli Häkkilä. Kirsikkana kakun päällä on uusi verkkosivustomme, jonka tuunasimme Markkinointitoimisto Maan kanssa vastaamaan paremmin yrityksemme nykyistä profiilia. Se kertoo asiakkaillemme – nykyisille ja tuleville – enemmän siitä, mitä teemme. Samalla haluamme tuoda esiin osaavia yhteistyökumppaneitamme ja kenties houkutella mukaan uusia. Uudet sivumme ovat entistä responsiivisemmat ja toimivat aiempaa paremmin myös mobiililaitteilla.

Tässä iässä pitää jo tietää, mitkä ovat omat vahvuudet ja mihin suuntaan olemme menossa. Olemme yritys, jonka asiantuntemus viestinnän saralla on laaja-alaista, ja olemme ottaneet tehtäväksemme mieluusti myös vähän erikoisempia projekteja. Perusviestintä on edelleen kuitenkin numero yksi, jota ilman yksikään yritys tai yhteisö ei menesty. Sen tueksi autamme tekemään strategian ja suunnitelman tehokkaalle viestinnälle. Autamme myös viestinnän käytännön toteutuksessa ja sisältöjen luomisessa.

Luotsilla on erityisosaamista muun muassa median kanssa toimimisen, kriisiviestinnän, tiedeviestinnän, vaikuttavuusarvioinnin ja asiakasjulkaisujen saralla. Olemme tehneet tiedeviestinnän koulutuksia ja auttaneet satoja tutkijoita viestimään paremmin omista erikoisaloistaan. Vaikuttavuusarviointi on aivan uusi palvelu, josta ensimmäinen, Helsingin Sanomain Säätiölle tehty arvio, on juuri valmistunut. Julkaisujen tekijöinä ja sisältöjen luojina meillä Luotsissa on pitkäaikainen kokemus.

Muista uusista palveluista tiedottelemme myöhemmin!

Luotsin perustajat Otto ja Pasi

 

Pin It on Pinterest